Det offentlige og skognæringen i Innlandet forener krefter mot et felles mål gjennom satsingen Skogoffensiven:

Vi går sammen for skog og skal bidra til firedoblet omsetning i Norge innen 2045!

Følg oss på facebook.com/skogoffensiven