Innlandet har:

  • Skogressurser til å bygge bærekraftige byer.
  • Nyskapende teknologi med komplette byggløsninger.
  • Kompetansemiljøer som er internasjonalt anerkjente.

Innlandet skal:

  • Bli en internasjonalt ledende leverandør av tremateriale og nyskapende løsninger.
  • Skape innovasjon og økt produksjon av tre som byggemateriale og energibærer via konkrete satsinger og samarbeid.
  • Bli ledende på bruk av tre i bygg gjennom aktiv bruk av planverktøy.

Fakta:

  • I 2050 vil 2 av 3 i verden bo i urbane områder. *
  • 80 % av Norges befolkning bor i dag i urbane områder. Oslo og Akershus vil øke med mer enn 350 000 personer innen 2040.* *
  • Byer står i dag for 70 % av verdens energiforbruk og utslipp av drivhusgasser. * * *
  • Livsløpsanalyser viser at tre i bygg er en effektiv og billig måte for samfunnet å lagre CO2 på.

* FNs befolkningsfond (UNFPA) * * Folkehelseinstituttet 2014/ Prognosesenteret * * * United Nations Environment Programme (UNEP)

 

Vi er med og bygger verdens høyeste trehus

Verdens høyeste trehus på 14 etasjer settes opp i Bergen. Huset vekker interesse verden over. En ny banebrytende byggeteknikk gjør det mulig å bygge med tre i høyden. Prosjektet viser at det er mulig å bygge bærekraftige trehus i urbane strøk.

Moelven Limtre AS har levert og montert limtrekonstruksjonene og massivtreelementene. Selskapet har 115 ansatte, en omsetning på 206 millioner kroner og inngår i Moelven-konsernet.

«Vi har fått ny kunnskap om hvordan vi kan bygge i høyden. Det er like store muligheter til å bygge høyt med tre, som det er med andre konstruksjonsmaterialer.»

– Åge Holmestad, direktør Moelven Limtre AS

Kontakt Skogoffensiven:

Even Mengshoel

Prosjektleder og skogambassadør
Hedmark og Oppland
Mob: 952 74 303

even.mengshoel@hedmark.org

facebook.com/skogoffensiven