Det offentlige og skognæringen i Hedmark og Oppland forener krefter mot et felles mål – vi går sammen for økt verdiskaping på basis av tre.

Vår oppfordring er:

  • Øremerk midler til utbedring av flaskehalser på veiene.
  • Sats på investering i skogsbilveier.
  • Sørg for målrettet og aktivitetsfremmende skatte- og avgiftspolitikk.
  • Øk påbudt innblandingsprosent av biodrivstoff i tradisjonelt drivstoff.
  • Øk støtten til FoU.
  • Sett krav om livsløpsanalyser og miljøvennlige byggevarer i valg av byggematerialer i Teknisk forskrift (TEK15).
  • Sørg for mer vannbåren varme gjennom planer og forskrifter.
  • Bidra med etablering av pilot- og demonstrasjonsanlegg for ny foredling av råstoff fra skogen.
  • Innfør en målrettet investeringsstøtte til framtidsrettet skog- og treforedlingsindustri i Norge.

Følg oss på facebook.com/skogoffensiven

Gå sammen med oss