Hva

Et samarbeid mellom fylkeskommunene i Innlandet basert på samarbeidet med fylkesmennene om Strategi for skog og tresektoren i Hedmark og Oppland.

Hvem

Det offentlige og skognæringen i Innlandet forener krefter mot et felles mål – vi går sammen for skog!

Bakgrunn

Skogbruket i Innlandet har et stort potensial for økt omsetning og flere arbeidsplasser.

Mål

Økt verdiskaping på basis av tre – vi skal bidra til firedoblet omsetning i Norge innen 2045.

Skogsmaskin

Prosjektleder

Even Mengshoel

Skogambassadør Hedmark og Oppland
Mob: 952 74 303

even.mengshoel@hedmark.org

facebook.com/skogoffensiven