Innlandet har:

  • Mer enn 4000 ansatte i skog- og trebransjen.*
  • Nærmere 300 aksjeselskap med 1–700 ansatte og over 1 million kroner i omsetning.*
  • Skogeiere med en kultur for aktivt skogbruk.
  • Stabile bedrifter som jobber langsiktig.

Innlandet skal:

  • Ta en ledende rolle slik at skognæringen i Norge får firedoblet omsetningen.
  • Jobbe for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser basert på norske råvarer.

Fakta:

  • Oljen vil få mindre betydning for verdiskapingen i Norge i fremtiden.
  • En samlet skognæring i Norge skal firedoble omsetningen innen 2045 til 180 milliarder.* *
  • SKOG22 er en oppskrift for tusenvis av grønne arbeidsplasser.
  • Flere arbeidsplasser og økt verdiskaping skapes ved å foredle mer fiber i Norge.

* Østlandsforskning * * SKOG22

 

Vi øker omsetningen

Ringsaker Takelementer AS har mer enn doblet omsetningen siste 5 år.

Antall ansatte har økt og produksjonslokaler utvides. De lager nyskapende trekonstruksjoner til prisvinnende bygg som kjøpesenteret Fornebu S.

Firmaet holder til i Brumunddal, men leverer til hele landet. 40 ansatte produserer for rundt 73 millioner kroner i året.

«Ved bevisst satsing på høy kompetanse og kundefokus, har Ringsaker Takelementer AS

klart å bruke innovasjon som sitt viktigste konkurransefortrinn.»

– Klas Forfang, daglig leder Ringsaker Takelementer

Kontakt Skogoffensiven:

Even Mengshoel

Prosjektleder og skogambassadør
Hedmark og Oppland
Mob: 952 74 303

even.mengshoel@hedmark.org

facebook.com/skogoffensiven