Innlandet har:

 • Store skogressurser som ikke er hentet ut. Vi vil være hovedleverandør av råstoff i flere tiår.
 • En ledende rolle innen utvikling og bruk av bioenergi.
 • Et stasjonært energiforbruk hvor 20 % dekkes med bioenergi mot 5–6 % nasjonalt.*
 • Internasjonalt ledende lettmetallklynge med store samarbeids og utviklingsmuligheter for skognæringen.

Innlandet skal:

 • Øke produksjonen og utnyttelsen av skogråstoffet.
 • Ligge i tet for å skape bærekraftig teknologi og produkter for fremtiden.
 • Bruke erfaringen og kunnskapen om bioenergi i utviklingen av bærekraftige byer.

Fakta:

 • Verdens største ressursutfordringer er tilgang til mat, vann, bosted og energi.
 • Skogen er fornybar og er vårt viktigste bidrag for en grønnere fremtid.
 • Alt som lages av olje kan lages av tre.
 • Det vil bli lønnsomt å bytte ut svarte karboner med grønne karboner.
 • 35 % mer tømmer kan tas ut fra norske skoger uten at den forringes.* *

* Fylkesmannen i Hedmark * * SKOG22

 

Vi utvikler nyskapende isolasjon

Hunton har lang historie i å produsere byggematerialer basert på tre og trefiber.

Firmaet lager verdensledende, nyskapende og miljøvennlig isolasjon basert på trefiber.

Isolasjonen gir god varmelagringsevne, og sparer både brukeren og miljøet for kostnader. Hunton har som målsetning å omsette for 500 millioner innen 2017.

Selskapet har stor fokus på eksport og over 30 % av omsetningen eksporteres.

Firmaet har økt produksjonen med over 10 % uten økt energiforbruk. Hovedkontor er på Gjøvik, med salgsavdelinger i Asker, Malmö og Helsinki.

«Få land har mer erfaring med trematerialer i byggkonstruksjoner enn Norge. Dette gir oss et sterkt fundament til å utvikle miljøvennlige og energieffektive byggløsninger til våre kunder.»

– Arne Jebsen, adm. dir. Hunton

Kontakt Skogoffensiven:

Even Mengshoel

Prosjektleder og skogambassadør
Hedmark og Oppland
Mob: 952 74 303

even.mengshoel@hedmark.org

facebook.com/skogoffensiven